rozwody kościelne

Kościół katolicki stoi na stanowisku,że co Bóg złączył,człowiek nie może rozłaczać,nawet Henryk 8 nie dostał rozwodu co doprowadziło do separacji kościoła anglikańskiego,małżeństwo ważne jest do śmierci jednego z współmałzonków.Ale czasem słyszymy.ze małżeństwo jest nieważne,jak orzekają sądy biskupie.aby małżenstwo było ważne muszą byc spełnione okreslone warunkiJesli jedna ze stron była zmuszana do małżenstwa,albo jedna ze stron nie była zdolna do współżycia małżeńskiego, a druga strona nie wiedziała o tym przed ślubem,tak samo jak zatajenie powąznej choroby może byc poważna przesłanką do unieważnienia małżeństwa a właściwie stwierdzenie,że małżeństwo nigdy nie było ważne,jesli małzonkowie maja wątpliwosci powinni zgłosic sie do proboszcza,który ich odpowiedno pokieruje,w przeciwieństwie do sądów cywilnych małżonkowie jak i świadkowie zeznaja prze Bogiem.Procesy trwaja latami.Chociaz Papież Franciszek zgodnie z zapowiedziami nakazał uproszczenie procesu kanonicznego dotyczącego orzekania nieważności małżeństwa.Jesli sąd kościelny stwierdzi ważnośc małzenśtwa każda ,że stron ma prawo do apelacji.Jesli będzie odwrotna sytuacja apelacje składa z urzędy obrońca węzła małżenskiego.Może byc sytuacja,że do zawarcia nowego związku będzie potrzebna zgoda kościoła